Aston Martin Vanquish


Aston Martin Vanquish
品牌: Aston Martin
品牌官网:
车型官网:

价格范围 € 347,000 ~ 364,000
尺寸 * 长:4.73 m, 宽:1.91 m, 高:1.29 m
发动机动力 * 576 马力
油箱容量 * 78 升
上路费 * 每年约 € 890
座位 * 2
* 如上参数根据Vanquish Coupé 576 Touchtronic III车型获得,不同车型参数会有变化

本款车型有以下 2 种子车型

车型 价格 离合 车型 动力
Vanquish Coupé 576 Touchtronic III ~ € 347,000 Automatic 轿跑 576
Vanquish Volante 576 Touchtronic III + € 17,000 Automatic 敞篷车 576