BMW Série 2 Active Tourer (F45)


BMW Série 2 Active Tourer (F45)
品牌: BMW
品牌官网: http://www.bmw.pt
车型官网:

价格范围 € 28,000 ~ 48,000
尺寸 * 长:4.34 m, 宽:1.80 m, 高:1.56 m
发动机动力 * 102 马力
油箱容量 * 51 升
上路费 * 每年约 € 130
座位 * 2+3
* 如上参数根据Active Tourer 216i (F45)车型获得,不同车型参数会有变化

本款车型有以下 18 种子车型

车型 价格 离合 车型 动力
Active Tourer 216i (F45) ~ € 28,000 Manual MPV 102
Active Tourer 214d (F45) + € 2,000 Manual MPV 95
Active Tourer 216d (F45) + € 3,000 Manual MPV 116
Active Tourer 218i (F45) + € 4,000 Manual MPV 136
Active Tourer 216d Auto (F45) + € 5,500 Automatic MPV 116
Active Tourer 218i Auto (F45) + € 7,000 Automatic MPV 136
Active Tourer 218d (F45) + € 9,000 Manual MPV 150
Active Tourer 225xe Auto (F45) + € 11,000 Automatic MPV 136
Active Tourer 218d Auto (F45) + € 11,000 Automatic MPV 150
Active Tourer 218d xDrive (F45) + € 11,500 Manual MPV 150
Active Tourer 220i (F45) + € 13,000 Manual MPV 192
Active Tourer 218d xDrive Auto (F45) + € 13,500 Automatic MPV 150
Active Tourer 220d (F45) + € 13,500 Manual MPV 190
Active Tourer 220i Auto (F45) + € 14,500 Automatic MPV 192
Active Tourer 220d Auto (F45) + € 15,500 Automatic MPV 190
Active Tourer 225i Auto (F45) + € 17,500 Automatic MPV 231
Active Tourer 220d xDrive Auto (F45) + € 18,500 Automatic MPV 190
Active Tourer 225i xDrive Auto (F45) + € 20,500 Automatic MPV 231