BMW Série 6 Gran Coupé (F06 LCI)


BMW Série 6 Gran Coupé (F06 LCI)
品牌: BMW
品牌官网: http://www.bmw.pt
车型官网:

价格范围 € 104,000 ~ 168,000
尺寸 * 长:5.01 m, 宽:1.89 m, 高:1.39 m
发动机动力 * 320 马力
油箱容量 * 70 升
上路费 * 每年约 € 550
座位 * 2+3
* 如上参数根据Gran Coupé 640i Auto (F06 LCI)车型获得,不同车型参数会有变化

本款车型有以下 7 种子车型

车型 价格 离合 车型 动力
Gran Coupé 640i Auto (F06 LCI) ~ € 104,000 Automatic 轿跑 320
Gran Coupé 640i xDrive Auto (F06 LCI) + € 3,500 Automatic 轿跑 320
Gran Coupé 640d Auto (F06 LCI) + € 8,000 Automatic 轿跑 313
Gran Coupé 640d xDrive Auto (F06 LCI) + € 12,000 Automatic 轿跑 313
Gran Coupé 650i Auto (F06 LCI) + € 32,000 Automatic 轿跑 450
Gran Coupé 650i xDrive Auto (F06 LCI) + € 39,500 Automatic 轿跑 450
Gran Coupé M6 Auto (F06 LCI) + € 63,500 Automatic 轿跑 560