Jaguar F-Type


Jaguar F-Type
品牌: Jaguar
品牌官网: http://jaguar.pt/
车型官网:

价格范围 € 88,000 ~ 166,000
尺寸 * 长:4.47 m, 宽:1.92 m, 高:1.31 m
发动机动力 * 340 马力
油箱容量 * 70 升
上路费 * 每年约 € 700
座位 * 2
* 如上参数根据F-Type Coupé 340 AUTO RWD 17MY车型获得,不同车型参数会有变化

本款车型有以下 14 种子车型

车型 价格 离合 车型 动力
F-Type Coupé 340 AUTO RWD 17MY ~ € 88,000 Automatic 轿跑 340
F-Type Coupé 340 MAN RWD 17MY + € 3,500 Manual 轿跑 340
F-Type Convertible 340 AUTO RWD 17MY + € 7,500 Automatic 敞篷车 340
F-Type Convertible 340 MAN RWD 17MY + € 11,000 Manual 敞篷车 340
F-Type S Coupé 380 AUTO RWD 17MY + € 13,000 Automatic 轿跑 380
F-Type S Coupé 380 MAN RWD 17MY + € 16,000 Manual 轿跑 380
F-Type S Convertible 380 AUTO RWD 17MY + € 20,000 Automatic 敞篷车 380
F-Type S Coupé 380 AUTO AWD 17MY + € 20,500 Automatic 轿跑 380
F-Type S Convertible 380 MAN RWD 17 MY + € 23,000 Manual 敞篷车 380
F-Type S Convertible 380 AUTO AWD 17MY + € 27,500 Automatic 敞篷车 380
F-Type R Coupé 550 AUTO RWD 17MY + € 62,000 Automatic 轿跑 550
F-Type R Convertible 550 AUTO RWD 17MY + € 69,500 Automatic 敞篷车 550
F-Type R Coupé 550 AUTO AWD 17MY + € 71,000 Automatic 轿跑 550
F-Type R Convertible 550 AUTO AWD 17MY + € 78,000 Automatic 敞篷车 550