Mitsubishi Novo Space Star


Mitsubishi Novo Space Star
品牌: Mitsubishi
车型官网:

价格范围 € 14,000 ~ 15,000
尺寸 * 长:3.80 m, 宽:1.67 m, 高:1.51 m
发动机动力 * 80 马力
油箱容量 * 35 升
上路费 * 每年约 € 100
座位 * 2+3
* 如上参数根据Novo Space Star 1.2 MIVEC 80 Intense 5MT车型获得,不同车型参数会有变化

本款车型有以下 2 种子车型

车型 价格 离合 车型 动力
Novo Space Star 1.2 MIVEC 80 Intense 5MT ~ € 14,000 Manual 两厢车 80
Novo Space Star 1.2 MIVEC 80 Intense CVT + € 1,000 Automatic 两厢车 80