Volvo V60


Volvo V60
品牌: Volvo
车型官网:

价格范围 € 37,000 ~ 81,000
尺寸 * 长:4.64 m, 宽:1.87 m, 高:1.48 m
发动机动力 * 120 马力
油箱容量 * 68 升
上路费 * 每年约 € 210
座位 * 2+3
* 如上参数根据V60 D2 120 Kinetic车型获得,不同车型参数会有变化

本款车型有以下 47 种子车型

车型 价格 离合 车型 动力
V60 D2 120 Kinetic ~ € 37,000 Manual 旅行版 120
V60 T3 152 Kinetic Geartronic + € 1,000 Automatic 旅行版 152
V60 D3 150 Kinetic + € 2,000 Manual 旅行版 150
V60 D2 120 Momentum + € 2,500 Manual 旅行版 120
V60 D2 120 VOR + € 2,500 Manual 旅行版 120
V60 D2 120 Kinetic Geartronic + € 2,500 Automatic 旅行版 120
V60 T3 152 Momentum Geartronic + € 3,500 Automatic 旅行版 152
V60 D2 120 R design + € 3,500 Manual 旅行版 120
V60 D4 190 Kinetic + € 4,000 Manual 旅行版 190
V60 D2 120 Summum + € 4,500 Manual 旅行版 120
V60 D3 150 Kinetic Geartronic + € 4,500 Automatic 旅行版 150
V60 D3 150 Momentum + € 4,500 Manual 旅行版 150
V60 D3 150 VOR + € 4,500 Manual 旅行版 150
V60 D2 120 R design Momentum + € 4,500 Manual 旅行版 120
V60 D2 120 Momentum Geartronic + € 5,000 Automatic 旅行版 120
V60 D2 120 VOR Geartronic + € 5,000 Automatic 旅行版 120
V60 T3 152 Summum Geartronic + € 5,500 Automatic 旅行版 152
V60 D3 150 R design + € 6,000 Manual 旅行版 150
V60 T3 152 R design Momentum Geartronic + € 6,000 Automatic 旅行版 152
V60 D2 120 R design Geartronic + € 6,500 Automatic 旅行版 120
V60 D3 150 Summum + € 6,500 Manual 旅行版 150
V60 D4 190 Momentum + € 7,000 Manual 旅行版 190
V60 D4 190 VOR + € 7,000 Manual 旅行版 190
V60 D3 150 Momentum Geartronic + € 7,000 Automatic 旅行版 150
V60 D3 150 VOR Geartronic + € 7,000 Automatic 旅行版 150
V60 D2 120 Summum Geartronic + € 7,000 Automatic 旅行版 120
V60 D3 150 R design Momentum + € 7,000 Manual 旅行版 150
V60 D4 190 Kinetic Geartronic + € 7,000 Automatic 旅行版 190
V60 D2 120 R design Momentum Geartronic + € 7,500 Automatic 旅行版 120
V60 D3 150 R design Geartronic + € 8,000 Automatic 旅行版 150
V60 D4 190 Summum + € 9,000 Manual 旅行版 190
V60 D3 150 Summum Geartronic + € 9,000 Automatic 旅行版 150
V60 D4 190 R design Momentum + € 9,000 Manual 旅行版 190
V60 D3 150 R design Momentum Geartronic + € 9,500 Automatic 旅行版 150
V60 D4 190 Momentum Geartronic + € 9,500 Automatic 旅行版 190
V60 D4 190 VOR Geartronic + € 9,500 Automatic 旅行版 190
V60 D4 190 Summum Geartronic + € 11,500 Automatic 旅行版 190
V60 D4 190 R design Momentum Geartronic + € 12,000 Automatic 旅行版 190
V60 D5 225 Momentum Geartronic + € 12,500 Automatic 旅行版 225
V60 D5 225 Summum Geartronic + € 14,500 Automatic 旅行版 225
V60 D5 225 R design Momentum Geartronic + € 15,000 Automatic 旅行版 225
V60 T6 306 Summum Geartronic + € 17,500 Automatic 旅行版 306
V60 T6 306 R design Momentum Geartronic + € 18,000 Automatic 旅行版 306
V60 D6 AWD 285 Momentum PHEV Geartronic + € 23,500 Automatic 旅行版 220
V60 D6 AWD 285 Summum PHEV Geartronic + € 25,000 Automatic 旅行版 220
V60 D6 AWD 285 R design Momentum PHEV Geartronic + € 25,500 Automatic 旅行版 220
V60 T6 AWD 351 Polestar Geartronic + € 44,000 Automatic 旅行版 351